Update
September-Oktober 2019

Introductie

Dit jaar zal er na elke maand een update worden gegeven over alle beslissingen die binnen de verschillende raden van de faculteit en universiteit zijn genomen. Op die manier houden wij jullie op de hoogte waarvan wij, studentenvertegenwoordigers, allemaal mee bezig zijn en wat er bv. tijdens de tweewekelijkse Onderwijsvergadering, die voor alle studenten open staat, wordt beslist.

In deze update verschijnt er informatie over:

Opleidingsoverkoepelend

Opleidingswijzigingen

De faculteit zal zich dit jaar toeleggen om alle opleidingen te bekijken en zo te overlopen of er eventueel enkele vakken kunnen worden samengevoegd tot 1 vak. Zo kunnen professoren wat meer zuurstof krijgen in hun carrière, zodat ze bv. ad-hoc meer-actuele vakken kunnen creëren. Als studentenvertegenwoordigers gaan we erop toezien dat dit op een kwalitatieve manier gebeuren.

Product Innovation Project (PIP)

Vanaf dit jaar zal er ook een nieuw vak worden aangeboden voor alle opleidingen. Het PIP, Product Innovation Project, zal studenten de mogelijkheid geven om in het kader van PIP te werken in interdisciplinaire teams van studenten om zo aan oplossingen voor problemen die worden gegeven door een projectsponsor. Op die manier werk je samen met studenten van 14 andere faculteiten die ook dit vak aanbieden.

Onderwijsevaluaties op het einde van elk jaar

Onze faculteit heeft aangegeven dat ze graag de onderwijsevaluaties aan het eind van elk jaar (you know, die lange lijst aan vragen waar we elk vak moeten evalueren) zouden willen aanpassen. Ons decanaat heeft hier naar geluisterd en een project opgestart om deze evaluaties volledig nieuwe vormen, doelen en manieren van werken te geven. Eerder hebben de studenten op de Onderwijsvergadering aangegeven dat er wel steeds nood is aan algemene beoordelingscriteria, maar dat professoren ook wel de ruimte moeten krijgen om zelf vragen te stellen. De evaluaties zouden ook best tijdens de laatste les gedaan worden i.p.v. wanneer iedereen al in vakantiemodus zit. 

In het 2e semester zal hier deze input van ons worden meegenomen met de input van professoren, en zo een nieuwe evaluatiemanier uitgetekend worden. Heb je zelf nog ideeën of opmerkingen hierover? Stuur dan zeker een mailtje naar info@foso.be!

Politieke Wetenschappen

Overlap examenmoment Political Theory

In het begin van het jaar werd het duidelijk dat de examens van  Publieke Economie en het vak Political Theory op dezelfde dag vielen. Het is al enkele jaren zo dat het vak Publieke Economie samen valt met andere examenmomenten. We hebben echter nogmaals gevraagd om dit toch nog te verzetten, en de faculteit heeft hier dan op toegestemd. Political Theory zal dit semester op 31 januari worden geëxamineerd. 

Communicatiewetenschappen

Toelatingsvoorwaarden Engelstalige Master (DMaS)

Er werd besloten de toelatingsvoorwaarden voor de Vlaamse studenten bij de “Master of Communication Sciences: Digital Media and Society” te versoepelen. Het CV, de research paper en de motivation letter zijn niet meer noodzakelijk voor Vlaamse studenten bij hun inschrijving. Er is ook het plan om een duidelijk moment te communiceren waarbij studenten gezamenlijk de test kunnen afleggen voor hun English Proficiency Certificate. Dit zou dan bijvoorbeeld plaats kunnen vinden aan het ILT. Voor Erasmusstudenten willen ze de toelatingsvoorwaarden wel hetzelfde houden

Keuzemomenten Masterclasses

Er kwam aan bod dat studenten het verwarrend vinden dat ze tijd hebben tot maandag voor het keuzemoment van de masterclass. Hierdoor waren sommige studenten er zich niet bewust van dat de les al verplicht was en moesten ze een vervangopdracht maken omdat ze lessen gemist hadden. Daarom moet er in de toekomst duidelijker gecommuniceerd worden dat hun aanwezigheid vanaf de eerste les verwacht wordt en dat ze ook hun voorbereiding maken.

Bedrijfscommunicatie

Opleidingsevaluatie Master

De master is dit jaar geëvalueerd geweest, de gemiddelde tevredenheid blijkt 5.1/6.0 te zijn. De laagste scores worden gelinkt aan het gebrek aan internationale gerichtheid, de soms afwezige overeenstemming van studiepunten en studiebelasting en aan de voorbereiding omtrent het zelfstandig uitwerken van de masterproef. De sterktes liggen bij de stage, de brede waaier aan keuzevakken, de combinatie van theorie en praktijk en de combinatie van communicatiewetenschappen en taal.

Diversiteit

(Internationale) vaardigheden

Vanaf dit jaar zal er worden gekeken hoe studenten meer vaardigheden kunnen aangeleerd worden die ons in staat zou stellen om te gaan met topics die nationale grenzen overschrijden op economisch en/of maatschappelijk vlak. De faculteit start dit project omtrent het thema “dekolonisatie van het onderwijs”.

Duurzaamheid

Duurzaamheid in opleidingen

Dit jaar zal er ook gekeken worden in welke mate duurzaamheid kan worden verwerkt in onze opleiding. Op die manier kunnen we dit maatschappelijk thema meer aan bod laten komen ook in onze richting, gezien dit ook relevant is voor ons.