Over FOSO

De leden van Facultair Overlegorgaan Sociale Wetenschappen vertegenwoordigen alle studenten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen. In een notendop probeert FOSO de afstand tussen faculteit en student te verkleinen door middel van te streven naar optimaal en kwaliteitsvol onderwijs. Om dat te realiseren zorgen we ervoor dat zij vertegenwoordigd zijn in tal van raden op allerlei niveaus binnen onze universiteit. Zo besturen we mee de faculteit in het faculteitsbestuur. En beslissen we mee over de beleidsplannen in de faculteitsraad. 

Onderwijsvergaderingen

In de eerste plaats bestaan er ‘onderwijsvergaderingen’. Dit zijn korte besprekingen waar iedere student uit elke opleiding van onze Faculteit Sociale Wetenschappen zijn of haar mening, klachten, kritiek of suggesties kwijt kan. Samen met het FOSO, dat gevormd is uit studenten van de faculteit, worden deze opmerkingen meegenomen in verdere vergaderingen op hogere niveaus.

Stura: Algemene Vergadering

De laatste en meest algemene vorm van vertegenwoordiging vinden we terug op de Algemene Vergaderingen van Stura. Hier worden tweewekelijks kwesties besproken die het beleid van de hele universiteit beïnvloeden. Het debat rond de herindeling van het academiejaar werd hier heftig bekritiseerd, maar ook aanpassingen in het algemene examenreglement passeren de revue. Omdat we uiteraard graag iedere student betrekken in het proces van vertegenwoordiging, nodigen we alle studenten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen met veel plezier uit op onze onderwijsvergaderingen. Elke betrokken student is een meerwaarde!

Permanente Onderwijscommissie (POC)

Vervolgens wordt de student vertegenwoordigd in POC’s, de ‘permanente onderwijscommissie’. Elke opleiding binnen Faculteit Sociale Wetenschappen beschikt over een eigen POC. Binnen deze POC treden alle betrokken actoren in dialoog met elkaar: professoren, studenten, stafmedewerkers, assistenten… Een beperkt aantal studentenvertegenwoordigers handelen namens de studenten van onze faculteit tijdens deze vergadering. De thema’s die hier aan bod komen, staan meestal in relatie tot vakinhoud, structuur van de opleiding, inrichten van nieuwe vakken, bespreking van (trends in) examenresultaten, volgtijdelijkheden tussen vakken…