Over FOSO

Een belangrijke taak van FOSO is het streven naar optimaal, kwaliteitsvol onderwijs. Wij zijn immers in de eerste plaats jullie studentenvertegenwoordigers. Als studentenvertegenwoordigers krijgen wij inspraak op het onderwijsbeleid van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Studenten komen meerdere keren per semester samen met onder andere professoren en beleidsvoerders om actuele dossiers te behandelen, zo worden er bijvoorbeeld beslissingen genomen over de opleidingsprogramma’s aan de faculteit.

Hiernaast vertegenwoordigen wij de studenten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen op de Studentenraad KU Leuven. Hier worden alle studenten van de KU Leuven (op alle campussen in Vlaanderen!) vertegenwoordigd. Hier krijgen we de kans om standpunten te vormen over universiteitsbrede dossiers, zoals de herindeling van het academiejaar. Ook proberen we studenten te ondersteunen bij hun studies. In het tabblad “Werking” kan je op “Peer Assistant Learning” klikken, hier vind je alle informatie over PAL. 

Wij zijn ook altijd bereikbaar voor al jouw onderwijsgerelateerde vragen. ‘When studying gets tough, Politika is here to love’. Wil jij jouw stem laten horen over onderwijsmaterie op opleidings-, facultair- of zelfs universitair niveau? Neem contact met ons op! Ben je geïnteresseerd in wat er allemaal speelt op het vlak van onderwijs en vertegenwoordiging? Kom dan zeker eens langs op de Open Onderwijs Vergaderingen op woensdagavond. Hier bespreken we de actuele puntjes en kunnen ook nieuwe punten worden aangehaald.

Contact

PAL

Wiki

Studentenraad