Ontmoet het FOSO-Bureau (22-23)

Katia De Groodt

Faculteitsbestuur
Faculteitsraad
Commissie Onderwijs
Permanente Onderwijs Commissie

Inès Crauwels

Commissie Onderwijs
Permanente Onderwijs commissie

Inès Crauwels

Verantwoordelijke Politieke Wetenschappen
Marte Peeters

Commissie Onderwijs
Permanente Onderwijs Commissie

Marte Peeters

Verantwoordelijke Sociologie
Chelsea de la Rue

Commissie Onderwijs
Permanente Onderwijs Commissie

Chelsea de la Rue

Co-verantwoordelijke Antropologie