Ontmoet het FOSO-Bureau

Katia De Groodt

Faculteitsraad
Commissie Onderwijs
Permanente Onderwijs Commissie

Katia De Groodt

Stura-coördinator
Aaleks Kasemi

Faculteitsbestuur
Commissie Onderwijs
Permanente Onderwijs Commissie
Commissie Internationaliseringsbeleid

Aaleks Kasemi

Verantwoordelijke Sociologie
Inès Crauwels

Faculteitsbestuur
Commissie Onderwijs
Permanente Onderwijs commissie

Inès Crauwels

Verantwoordelijke Politieke Wetenschappen
Steven Nijst

Commissie Onderwijs
Permanente Onderwijs Commissie

Steven Nijst

Co-verantwoordelijke Antropologie
Axelle van Aerde

Permanente Onderwijs Commissie

Axelle van Aerde

Co-verantwoordelijke Antropologie