De onderwijsvergadering

Over
de
OOV

De open onderwijsvergadering (OOV) is een bijeenkomst van studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen en wordt ingericht binnen het facultair overlegorgaan Sociale Wetenschappen voor studenten (FOSO). Zowel de stuvers van campus Leuven als die van campus Antwerpen en Brussel worden in de vergadering betrokken. In het overleg komen de stuvers tot een gemeenschappelijk standpunt rond actuele onderwijsonderwerpen.

Data
van de
OOV

De OOV’s zijn open en dus bij te wonen door al onze studenten. Wil je graag eens langskomen? Dat kan altijd! Onze vergaderingen zijn tweewekelijks op woensdagavond. De precieze datum en locatie wordt via de weekplanning van Politika bekendgemaakt en kan je hieronder op de kalender ook bekijken. Er wordt ook telkens een Facebookevenement aangemaakt. Bovendien zijn alle verslagen hieronder binnenkort raadpleegbaar.