De onderwijsvergadering

Over
de
OOV

De open onderwijsvergadering (OOV) is een bijeenkomst van studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen en wordt ingericht binnen het facultair overlegorgaan Sociale Wetenschappen voor studenten (FOSO). De OOVs worden een paar keer per semester georganiseerd rond een actueel thema binnen de studentenvertegenwoordiging. Samen overleggen we, delen we onze ervaringen en komen we tot standpunten. Hier kunnen de studentenvertegenwoordigers dan mee aan de slag om onderwijsgerelateerde problemen aan te pakken.

Data
van de
OOV

De OOV’s zijn open en dus bij te wonen door al onze studenten. Wil je graag eens langskomen? Dat kan altijd! De precieze data en locaties worden altijd via de maandplanning bekendgemaakt die je kan terugvinden samen met de onderwijsupdates. Er wordt ook telkens een Facebookevenement aangemaakt. Bovendien zijn alle verslagen hieronder binnenkort raadpleegbaar.

De eerste OOV van AJ 2022-23 zal een kleine openingsreceptie zijn en zal doorgaan op dinsdag 4 oktober (de locatie wordt snel bekendgemaakt). Deze OOV zal uitleggen wat FOSO is en wat we allemaal doen, wie we zijn en hoe jullie ons kunnen bereiken, wat het exact inhoudt om studentenvertegenwoordiger te zijn, … We gaan ook samen nadenken over welke thema’s we dit jaar belangrijk vinden en willen aanpakken. Hopelijk tot dan!