Update
September 2022

Introductie

Het academiejaar is nu al een volle week bezig en dat betekent dat het tijd is voor onze eerste onderwijsupdate! We hopen vanuit FOSO alvast dat jullie academiejaar goed begonnen is. Elke maand zullen jullie op onze website en socials een update kunnen vinden van wat er die maand gebeurd is binnen de opleiding, faculteit en universiteit.

In deze update verschijnt er informatie over:

  • Opleidingsoverkoepelend 
  • Politieke Wetenschappen
  • Communicatiewetenschappen
  • Antropologie

Opleidingsoverkoepelend

OOV 1: Welkomstreceptie

Vanavond, dinsdag 4 oktober om 19u is het onze eerste OOV in de Ruth Benedictzaal! Alle studenten van de faculteit zijn hier welkom, dus hopelijk zien we jullie daar. We gaan jullie uitleg geven over FOSO en wat studentenvertegenwoordiging inhoudt, en gaan een paar rondetafelgesprekjes houden. Je krijgt hier natuurlijk ook de ruimte om zelf vragen of problemen aan te halen. Er zullen lekkere hapjes en drankjes aanwezig zijn, dus geen excuus om er niet bij te zijn!

Lesopnames

Zoals jullie ondertussen al gemerkt zullen hebben, is er geen gestroomlijnde regeling voor lesopnames. Veel proffen bieden nog lesopnames aan, maar dit is niet verplicht meer. Ze mogen zelf ook kiezen om bijvoorbeeld maar een deel van de les op te nemen, dit enkel beschikbaar te stellen voor een beperkte groep studenten of enkel voor een beperkt aantal tijd. Belangrijk is dat ze wel op hun Toledo-community moeten laten weten hoe ze het gaan doen. Als je dat dus niet in je vak ziet staan, laat het dan zeker weten aan je studentenvertegenwoordigers!
We willen jullie ook sterk aanmoedigen om indien mogelijk fysiek naar de les te blijven gaan. Je haalt er zelf veel uit om ter plaatse aanwezig te zijn, kan makkelijker je vragen stellen, het zorgt voor structuur en sociaal contact. In november komt een evaluatie van de lesopnames. Als professoren het gevoel hebben dat studenten hierdoor minder naar hun lessen komen kan het zijn dat ze minder geneigd zijn om hiermee verder te doen.

Politieke Wetenschappen

Masterproefsysteem

Er is sinds dit jaar een nieuw masterproefsysteem voor de masters van Politieke Wetenschappen. Hierdoor is er een betere verdeling van aantal thesissen per promotor en kunnen ze jullie ook beter begeleiden. Belangrijk om te onthouden, is dat jullie elk recht hebben op 5 begeleidingsmomenten, die zowel collectief of individueel kunnen zijn. Als je op een normaal schema zit, zijn er al aanbevolen momenten waarop je deze best inplant. Als je echter nu al van plan bent om pas in augustus of januari af te geven, bespreek je dit op voorhand met je promotor.

Communicatiewetenschappen

Nieuw masterproefsysteem

De POC is aan het werken aan een nieuwe procedure voor het masterproefsysteem. In het najaar zullen hier nog brainstormsessies rond georganiseerd worden. Als jij ideeën hebt, mag je ze zeker doorgeven aan je studentenvertegenwoordigers!

Antropologie

Masterproeven en veldwerk

Indien fase 2 Master studenten willen wisselen van promotor, moeten zijn een formulier indienen dat zal worden besproken tijdens de POC vergaderingen. Er wordt ook aan fase 2 Master studenten gevraagd om hun veldwerk te documenteren. Dit mag in een ‘tiktok’ format worden gegoten, maximum twee minuten. Houdt hierbij rekening met het GDPR! Mensen op straat mogen onder géén omstandigheden worden gefilmd zonder toestemming.