Update
December 2019

Introductie

Dit jaar zal er na elke maand een update worden gegeven over alle beslissingen die binnen de verschillende raden van de faculteit en universiteit zijn genomen. Op die manier houden wij jullie op de hoogte waarvan wij, studentenvertegenwoordigers, allemaal mee bezig zijn en wat er bv. tijdens de tweewekelijkse Onderwijsvergadering, die voor alle studenten open staat, wordt beslist.

In deze update verschijnt er informatie over:

Opleidingsoverkoepelend

Verandering van het vak “Reflexiviteit”

De studentenvertegenwoordigers halen ondertussen al enkele jaren aan dat het vak Reflexiviteit, dat t.e.m. vorig jaar verplicht was in alle bachelors, allesbehalve kwalitatief verliep. Er werd hier o.a. vaak gewezen op het feit dat dit niet altijd even relevant was voor de opleiding. Vorig jaar is er dan beslist geweest dat vanaf dit jaar de bachelor Politieke Wetenschappen het vak herstructureerde als keuzevak. Gezien de professor ondertussen zelf gezien heeft dat dit ook wel z’n voordelen heeft, is er nu beslist om af te stappen van het verplichte karakter van het vak en dus in elke bachelor drie studiepunten extra aan keuzeruimte te creëren vanaf volgend jaar.  Het vak zal na de zomervakantie ook in het Engels worden gegeven.

Ondersteuning van werkstudenten

Meer en meer mensen kiezen voor een studie in combinatie met werk. Vooral de opleidingen Master in het Sociaal Werk en Sociaal Beleid en Master in het Overheidsmanagement trekken al heel wat werkstudenten aan. Deze opleidingen leverden daarom reeds een aanzet om de combinatie werken en studeren haalbaarder te maken. De faculteit doet momenteel de inspanning om een eenduidig beleid te maken voor deze studenten, waar er gefocust wordt op meer transparante communicatie, beschikbaar maken van weblectures en de samenstelling van het studietraject. Dit zou de studenten hun ervaring als werkstudent aan onze faculteit moeten verbeteren.

Communicatiewetenschappen

Digital Media Culture

Professor Aupers heeft een voorstel gedaan over het 3de bach vak Digital Media Culture. Momenteel worden er 25 colleges gegeven die 3 thema’s behandelen. Hij wil dit graag naar volgend jaar toe anders indelen: hij zou graag 3 blokken geven van 5 colleges. Elk blok behandelt één thema. Na elk blok wordt dan de theorie verbonden met oefeningen. Wij vinden dit een goed idee maar hebben benadrukt dat de werkdruk niet te hoog mag worden. Er moet ook nog duidelijk worden in de toekomst of hier een vorm van evaluatie aan vasthangt.

Focus op rekrutering van studenten

In december worden er focusgroepen georganiseerd voor 3e fase BA Com, MA Com, MA BC, Alumni. Daarnaast gaan ze het aanbod bij de infodagen omgooien door meer uit te leggen wat er belangrijk is aan comwet en wat je ermee kan worden adhv actuele topics, mooie onderzoeken en goede urgente voorbeelden. Ten slotte willen ze bij 1e fase BA Com studenten de link leggen naar de verdere opleiding door beroepsgeoriënteerde vakken zoals de expertstimulaties, het symposium van DMAS en het OPO actuele topics in de kijker te zetten.

Hervorming Masterclasses

Momenteel kan elke student in zijn major (er zijn 3 majors binnen onze master ComWet) uit 2 majorspecifieke masterclasses kiezen waardoor er dus 6 masterclasses zijn in totaal. Er is nu besloten om deze masterclasses te rouleren, wat er dan zo uit zal zien: jaar 1: A B C, jaar 2: D E F. Hiernaast zal er 1 gemeenschappelijke, Engelstalige masterclass ingericht worden die ieder jaar terugkeert. Het thema hiervan zal “media en crisis” zijn, met topics die hoog op de politieke agenda staan (fake news, jongeren en smartphones, …). Je kiest dus of je eigen masterclass of de gemeenschappelijke masterclass, de keuze blijft bestaan uit 2 masterclasses.

Politieke Wetenschappen

Onderzoeksmethoden in de politieke wetenschappen

Het vak ‘Onderzoeksontwerp in de politieke wetenschappen’ is momenteel verplicht gegeven in elke Nederlandstalige master. Vanaf volgend academiejaar wordt dit vak opgesplitst in 2 vakken van elk 3 studiepunten. Het ene deel van het vak zal focussen op het onderzoeksdesign van een paper en zal gedurende het eerste semester gegeven worden. Het andere zal eerder focussen op het onderzoek gedeelte van een paper en zal in blokonderwijs in het begin van het tweede semester gegeven worden. Op die manier is de werklast zowel voor studenten als docenten wat beter verdeeld over het volledige academiejaar.

Internationalisering

Beurzen voor stages bij internationale organisaties & ambassades

Er geldt steeds de mogelijkheid om tijdens de opleiding (Bachelor én Master) een beurs aan te vragen voor een stage bij een internationale organisatie of ambassade. Deze beurzen gelden voornamelijk voor minstens één maand en maximum zes maanden. Er is nu echter een wijziging goedgekeurd zodat studenten ook tijdens hun studie (in plaats van enkel bij het afstuderen) de mogelijkheid krijgen om een buitenlandse stage te doen en een beurs hiervoor aan te vragen.  

FOSO wenst jou prettige feestdagen en veel succes met de blok!

Jouw rechten als student

Omdat we merken dat onze medestudenten niet echt op de hoogte zijn van de rechten waar we bijvoorbeeld tijdens de examenperiode allemaal wel niet van kunnen genieten, hebben we op deze pagina kort samengevat waar onze faculteit zich allemaal aan dient te houden. Heb je toch nog extra vragen nu of tijdens de blokperiode? Aarzel dan niet om deze te sturen naar info@foso.be of onze Facebook-pagina! Wij zullen dan steeds zo snel mogelijk zien te antwoorden.