Update
Coronavirus

Introductie

Hey iedereen! Zoals sommigen misschien dit jaar al hebben gezien, hebben we dit jaar als studentenvertegenwoordigingsorganisatie besloten om alle studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen beter te informeren over alles wat er binnen de faculteit wordt beslist. Omdat het Coronavirus momenteel serieus veel roet in het eten gooit van onze (en ieders ander) werking, hebben we besloten om de eerste update van dit semester volledig in het kader van het Coronavirus te plaatsen. Op die manier proberen wij jullie up-to-date te houden over alle informatie die alle studenten van de faculteit aangaat.

Thesissen

De faculteit is momenteel bezig met een centraal beleid om een antwoord te kunnen bieden aan de veranderde omstandigheden. Zoals velen van jullie misschien zelf inmiddels wel hebben ondervonden, zijn gewone manieren van werken (bv. diepte-interviews, veldwerk,…) niet meer mogelijk. Dat zet natuurlijk een serieus embargo op de manier waarop velen hun thesis schrijven. De faculteit wilt echter voorkomen dat studenten te veel hinder hiervan ondervinden en/of (een groot deel van) hun thesis in de vuilbak moeten gooien.

Concreet zal de faculteit vanavond nog een mail sturen naar alle promotoren om de verdere ontwikkelingen rond de thesissen uiteen te zetten. Zij zullen worden aangemoedigd om met elke thesisstudent te bekijken welke minimale aanpassingen er kunnen worden gedaan opdat de thesissen zoveel mogelijk kunnen worden behouden. Alle thesisstudenten zullen normaal gezien z.s.m. hieromtrent worden gecontacteerd en worden geholpen. Gezien elke promotor met elke thesisstudent individueel moet samen zitten om dit grondig te bekijken, kan dit wel nog enkele dagen in beslag nemen.

Campusgebouw @ Campus Leuven

Zoals vele andere gebouwen, zal ook het campusgebouw in Leuven (het “SW-gebouw”) volledig de deuren zal sluiten vanaf maandag (en dus eigenlijk vanaf vanavond). Dat betekent dat niemand, geen student, faculteitsmedewerker, professor,… nog naar binnen zal kunnen gaan. Ook de Bibliotheek Sociale Wetenschappen (SBIB) zal tot nader orde gesloten blijven.

Online Webcolleges

Studenten hebben inmiddels laten vallen bij professoren dat het moeilijk is om steeds zo’n lange online webcolleges te volgen. Ook professoren ondervinden hier een bepaalde werklast, een online college geven is natuurlijk alles behalve hetzelfde als een fysiek hoor- of werkcollege waar er interactie aan te pas komt.

De faculteit zal samen met professoren en onderwijsassistenten zoveel mogelijk proberen kijken naar andere werkmethoden. Het is natuurlijk moeilijk om plots een volledig nieuwe werkmethode uit te denken en dus zullen er niet plots nieuwe methoden in worden gelast. Er zal vooral worden geprobeerd om 1. enkel de meest essentiële informatie via de webcolleges te communiceren, 2. af en toe interactieve werkmethoden te gebruiken en 3. de lange webcolleges op te splitsen en/of pauzes in te lassen.

Werkdruk van vervangopdrachten

Sommige studenten hebben ondertussen meerdere keren aangehaald dat de werkdruk bij vervangopdrachten af en toe (veel) hoger ligt dan bij de originele opdrachten. Dit zet de planning van meerdere studenten nog meer op z’n kop. Dit werd intussen gecommuniceerd naar de faculteit toe. Zij hebben ons gezegd hiermee aan de slag te gaan en de professoren te vragen hiermee op te letten.

Het is in ieder geval niet de bedoeling dat er disproportioneel meer werk wordt gegeven dan eerder ingepland. Als jullie toch nog merken dat hierin wordt overdreven, aarzel dan niet om zelf contact op te nemen met een studentenvertegenwoordiger van FOSO, de programmaverantwoordelijke van jouw opleiding en/of de professor zelf!

"KU Leuven gaat digitaal"

Zoals jullie misschien inmiddels gezien hebben op het nieuws, meldt de rector van de VUB dat alle fysieke lessen door alle universiteiten zullen worden omgezet naar online onderwijs voor de rest van het academiejaar. Studenten van de UHasselt kregen inmiddels ook al een mail van hun rector omtrent de aanpassing. Dit werd vandaag door de rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten unaniem beslist. Op die manier proberen de universiteiten hun steentje bij te dragen om het virus zo weinig mogelijk te doen verspreiden.

Wij hebben hier zelf als melding naar al onze medestudenten dat er momenteel nog even moet worden opgepast met die melding. We denken dat het beste is dat je nog even wacht met je agenda nog eens volledig aan te passen gezien de specifieke implicaties voor alle soorten lessen (hoorcolleges, werkcolleges,…) en evaluatievormen nog moeten worden uitgewerkt. Onze rector zal de meest generieke informatie wel snel zelf communiceren naar alle KU Leuven-studenten per mail.

Extra vragen & opmerkingen

Hou zeker je Toledo-pagina en mailbox in het oog voor specifieke berichten over je eigen vakken en opleiding. De faculteit doet haar uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te informeren!

Indien je zelf of iemand die je kent nog een vraag en/of opmerking hebt/heeft, mogen jullie deze ons altijd sturen via mail (info@foso.be) of gewoon sturen via Facebook Messenger!

Verder wensen we al onze medestudenten het beste toe, en hopen jullie allemaal binnenkort terug te zien!