Update Coronacrisis:
Resultaten Studentenbevraging

Introductie

Allereerst willen we graag iedereen bedanken die hun input gegeven heeft via onze bevraging. Met alle informatie die jullie gegeven hebben, zijn we ondertussen aan de slag gegaan. Heel veel zaken hebben we ondertussen doorgegeven aan onze faculteit (bijvoorbeeld aan onze decaan, andere professoren en de studieloopbaanbegeleiders) en de universiteit. Velen van jullie hebben ook aangegeven dat je met het gevoel leeft dat je niet gehoord wordt, dus we willen graag tonen dat dat zeker wel het geval is en de belangrijkste, meest wederkerende onderwerpen kort samenvatten. Daarna schetsen we nog graag wat er met deze input wordt gedaan en reeds gedaan is.

Wil je graag iets toevoegen of op iets reageren? Je kan nog steeds zaken anoniem doorsturen via onze bevraging en we zijn ook doorheen de blok- en examenperiode beschikbaar via info@foso.be of de Facebook-pagina van FOSO

Weblectures & Groepswerken

Over het algemeen kan gezegd worden dat studenten de webcolleges, gezien de omstandigheden, goed evalueren. Er zijn wel enkele opmerkingen dat vaak terugkomen, bijvoorbeeld over het uploadschema dat niet door alle professoren en assistenten wordt gevolgd. Er wordt ook aangegeven dat de webcolleges niet consistent op de beloofde tijdstippen online komen waardoor het moeilijk is om structuur te behouden doorheen de week. De variatie in kwaliteit van de webcolleges tussen vakken is een ander punt wordt aangehaald: sommige professoren hebben kwalitatieve webcolleges opgenomen met goede microfoons en beeldkwaliteit, terwijl anderen moeilijk verstaanbaar zijn. Daarnaast maken sommige professoren langere webcolleges dan gewoonlijk, waardoor de verwerkingstijd nog meer wordt verlengd.

Het verloop van de verschillende groepswerken wordt minder goed geëvalueerd, en heeft vaak te maken met de online werkomgeving. Veel studenten halen aan dat het niet gemakkelijk is exclusief samen te werken via Skype en/of Toledo. Het is vaak moeilijk om bevindingen deftig naast elkaar te zetten en goed op elkaar in te werken, bv. bij een brainstorm of bij het overlopen van de resultaten van een interview. Slechte internetverbindingen gooien vaak nog meer roet in het eten zodat bellen of videochatten soms zelfs onmogelijk is. 

Studeren & de thesis

Het thema van school-life balance komt ook vaak terug in de resultaten. Er wordt massaal aangegeven dat studenten veel concentratiemoeilijkheden hebben door een resem van zaken: verhoogde werkdruk, slechte studieomgeving, verwachtingen als gezinslid thuis om huishoudelijke taken te doen, slechte thuissituaties,…

De verschillende soorten situaties bij studenten thuis zorgen ervoor dat ze niet voldoende tijd kunnen vrijmaken om de lessen bij te houden zoals ze dat in een gewoon academiejaar zouden doen. Het voelt voor studenten aan alsof de blokperiode al sinds maart bezig is. Er wordt gevraagd om ademruimte, zeker nu de maatregelen van de veiligheidsraad worden versoepeld en er voor veel mensen er meer opportuniteiten komen om met vrienden en familie af te spreken. Studenten kunnen echter niet genieten van deze versoepelingen, zij moeten echter nog wachten tot begin juli en ondertussen hopen dat de maatregelen niet opnieuw worden verstrengd. 

Betreffende de thesisverdediging worden meermaals bezorgdheden omtrent Skype en de slechte internetverbinding geuit, en welke impact dit zou kunnen hebben op hun punten. Vanuit de studentenvertegenwoordiging raden we jullie steeds aan om contact op te nemen met de ombudsdienst indien jullie tijdens een examen of thesisverdediging hier problemen mee ondervinden en je de professoren niet meer kan bereiken. 

Examen(regelingen)

Zowel voor de on-campus examens als voor de off-campus examens zijn er bezorgdheden. On-campus gaat het vaak om tot de campus geraken en de angst die daarrond bestaat. Studenten geven aan dat ze schrik hebben om naar de campus te komen alsook het transport naar de campus en de vaak slechte verbindingen via trein of bus, zeker voor examens die vroeg in de ochtend plaatsvinden. Er bestaat ook nog te veel onduidelijkheid over hoe het verloop van de examens juist in elkaar zal zitten: Hoe gaat het eraan toe in de aula’s? Waar zijn die nieuwe locaties? Hoe gaat aan social distancing worden gedaan in de aula’s? 

De Off-campus examens gaan gepaard met gelijkaardige bezorgdheden als bij de groepswerken en thesisverdedigingen: problemen met een onstabiele internetverbinding. Ook is het voor sommigen onduidelijk hoe dit concreet zal werken, terwijl sommige studenten al hun eerste off-campus examens hebben in de komende twee weken. Los van de technische aspecten zijn er ook vragen over de moeilijkheidsgraad van de examens. Met de switch van gesloten naar openboekexamenvormen, komt ook de angst dat de examens veel moeilijker zullen worden.

Erasmus

Onduidelijkheid heerst weer als het gaat over Erasmus. De studenten weten nu hun bestemmingen, maar ze zetten wel vraagtekens bij de haalbaarheid en hebben vragen over de praktische regelingen: Moet ik een kot zoeken? Moet ik mijn huidige kot onderverhuren? Mag ik zelfs nog gaan? Er wordt hier dus duidelijke communicatie gevraagd. Wij hebben ondertussen meermaals de faculteit aangespoord om zo vaak en zoveel mogelijk hierover te communiceren. Hierdoor kunnen studenten een beter zicht krijgen op de situatie en daarop hun verwachtingspatroon kunnen afstellen. De faculteit heeft hier inmiddels naar geluisterd en een week geleden een mail gestuurd met een uiteenzetting van de huidige stand van zaken, waarvoor wij hen dankbaar zijn.

Mentale gezondheid van studenten

Bij alle voorgaande punten komt een wederkerend thema terug: mentaal welzijn. Bijna elke student heeft aangegeven dat ze geconfronteerd worden met stress en een gevoel van desoriëntatie. De druk van digitaal onderwijs en de switch naar vervangopdrachten is ondertussen zeker te voelen bij studenten.  Sommige studenten geven aan dat ze familieleden en/of vrienden zijn verloren, anderen hun gezin/huishouden is “plat” gevallen en moeten momenteel overal inspringen. Veel mensen geven aan dat ze het gevoel hebben dat de universiteit geen rekening houdt met de huidige situatie en verwacht dat dezelfde prestaties zullen moeten worden gegeven tijdens de examenperiode, terwijl dat voor velen niet mogelijk is. 

Er wordt ook vaak aangegeven dat studenten kampen met depressieve gevoelens en het ondertussen niet meer zien zitten om nog meer dan een maand lang intensief te blokken in deze omstandigheden. Enkelen geven ook aan niet te weten waar ze naartoe moeten of dat de drempel naar professionele hulp te groot is. Deze drempel manifesteert zich op mentaal vlak (“Ik vind het moeilijk”, “Ik vind het eng”), maar ook op financieel vlak, dat zelfs de psychologen van het Studentengezondheidscentrum te duur zijn.

Gebruik van deze input

Als alle antwoorden op deze bevraging onder elkaar worden gezet, krijg je een document van ongeveer 50 pagina’s lang. Het leek ons dus het beste om alles zo goed mogelijk samen te vatten en dit integraal door te sturen naar onze decaan professor Eggermont en de facultaire medewerkers. Op die manier kunnen zij hier belangrijke lessen uit trekken, zijn zij op de hoogte van de bezorgdheden die bij hun studenten leven en kunnen enkele problematische zaken (bv. de communicatie rond de examens) snel worden aangepakt. Verder zullen de professoren van onze faculteit ook nog op de hoogte worden gebracht over de precaire situatie waarin veel studenten hun examens moeten voorbereiden en afleggen. Op die manier zijn ze zich er zeker van bewust dat veel van studenten het niet gemakkelijk hebben om op een normale manier de examens af te leggen. Verschillende mensen van de faculteit hebben alleszins aangegeven dat ze heel blij zijn met deze input en dat ze hier zeker mee aan de slag gaan.

Vorige én deze week hebben er ook iets specialere gesprekken plaatsgevonden met onze rector, professor Luc Sels. Tijdens deze gesprekken kon FOSO, samen met studentenvertegenwoordigers van andere faculteiten en de Studentenraad, specifiek vragen stellen over de gemaakte maatregelen van de KU Leuven en het verdere plan van onze universiteit. Jullie input was hier bijzonder handig, want zo wisten we bijvoorbeeld dat veel studenten dringend meer uitleg wouden over het verloop van examens die fysiek plaatsvonden. Dat is dan ook de reden waarom we expliciet aan de rector gevraagd hebben om zo snel mogelijk meer informatie te verspreiden over hoe dit wordt geregeld in plaats van te wachten op “uitlegfilmpjes” die later nog zullen volgen. De beloofde informatie kunnen jullie in jullie mailbox vinden in de mail van professor Sels.

We hebben ook aangehaald dat veel studenten schrik hebben voor hun punten en dat er vraag is voor bv. het verlagen van de drempel voor het slagen van een vak (bv. naar een 9/20) en/of versoepeling van de studievooruitgangsmaatregelen. Zoals je ook in de mail kan lezen, heeft de rector hierop geantwoord dat de KU Leuven de studievooruitgangsmaatregelen niet op voorhand zal versoepelen, maar ze zijn alleszins wel bereid om hiernaar te kijken vanaf de resultaten van de junizittijd binnen zijn. Op die manier kan er op een adequatere manier gekeken worden welke versoepelingen proportioneel zouden kunnen zijn met de punten van studenten, dixit rector Luc Sels. Wij als studentenvertegenwoordigers houden zeker de situatie in het oog, en zullen jullie proberen op de hoogte te houden waar en wanneer mogelijk.

Belangrijke links & tips